ORGANIZATIONS NAME ADDRESS REG: NO
JAYANIYENTHA SAMAJA SUBHASADHAKA SANWARDHANA SAMITHIYA NO.88,TRACK 6,ABHAYAPURA WARAWEWA. 6/3/1/GIRI/191
SRI SAMAGI EKSATH AWAMANGALYADHARA SAMITHIYA  6 KANUWA,POLWATTHA,SOLEPURA 6/3/1/GIRI/190
EKAMUTHU SWASHAKTHI SUBHASADHAKA SAMITHIYA IHALA WEWA ROAD,WARAWEWA. 6/3/1/GIRI/189
PARAMI SUBHASADHAKA SAMITHIYA RA.WA.IW,TRACK 2,SALIYA ASHOKAPURA. 6/3/1/GIRI/188
SUWASAHANA SUBHASADHAKA SAMITHIYA SANGAPPALAYA,WANNIKUDAWEWA. 6/3/1/GIRI/187
JAYAGATH RANAWIRU SUBHASADHAKA SAMITHIYA SANGAPPALAYA,WANNIKUDAWEWA. 6/3/1/GIRI/186
EKSATH AWAMANGALYADHARA HA SUBHASADHAKA SAMITHIYA KOKMADUWA,PAHALA GIRIBAWA 6/3/1/GIRI/185
GAMPOLA HA YANTHAMPOLAHITHA MITHURO SUBHASADHAKA SAMITHIYA GAMPOLA,PAHALA GIRIBAWA. 6/3/1/GIRI/184
SEWALI AWAMANGALYADHARA SAMITHIYA NO.335,TRACK 4,SOLEWEWA. 6/3/1/GIRI/183
EKAMUTHU SUBHASADHAKA SAMITHIYA TRACK 3,SOLEPURA 6/3/1/GIRI/182
SHAKTHI MARANADHARA  SAMITHIYA TRACK 6,ABHAYAPURA,WARAWEWA. 6/3/1/GIRI/181
DIRIYA SUBHASADHAKA SAMITHIYA TRACK 5,SOLEWEWA. 6/3/1/GIRI/180
SRI SUMITHURU GRAMIYA SUBHASADHAKA SAMITHIYA 474/1,RA.WA.IW.TRACK 3, SOLEPURA 6/3/1/GIRI/179
SAMAGI MARANADHARA  SAMITHIYA MADAWALAGAMA ,WARAWEWA, GIRIBAWA. 6/3/1/GIRI/178
WARDHANA EKAMUTHU  SUBHASADHAKA SAMITHIYA 131/1,TRACK 4, SOLEWEWA. 6/3/1/GIRI/177
SHAKTHI SUBHASADHAKA SANGAMAYA 139,TRACK 4, SOLEWEWA. 6/3/1/GIRI/176
SAWUMYA   SUBHASADHAKA SAMITHIYA TRACK 5, PATHANAWEWA,SOLEWEWA 6/3/1/GIRI/175
UDANA SUBHASADHAKA SAMITHIYA WELIYAWA,THAMMANNAWA,THMBUTTHA. 6/3/1/GIRI/174
SEEMA SAHITHA WARAWEWA GRAMIYA SANWARDHANA SUBHASADHAKA SAMITHIYA WARAWEWA. 6/3/1/GIRI/173
LIYA SARANA SUBHASADHAKA SAMITHIYA TRACK 4, SOLEWEWA. 6/3/1/GIRI/172
DEGURU MATHA WEDIHITI SAMITHIYA WELILNDA,GURULUPITIGAMA. 6/3/1/GIRI/171
EKSATH WEDIHITI SAMITHIYA KUDAGALKADAWALA,THMBUTTHA. 6/3/1/GIRI/170
PIPENA KUMUDU KEMA SAMITHIYA ORUGALA, RA.WA.IW.TRACK 1,SALIYA ASHOKAPURA. 6/3/1/GIRI/169
API WENUWEN API  SUBHASADHAKA SAMITHIYA TRACK 5,SANDAGALA,SOLEWEWA. 6/3/1/GIRI/168
DINIDU  SUBHASADHAKA AHARA  SAMITHIYA RA.WA.IW,TRACK 1,SALIYA ASHOKAPURA. 6/3/1/GIRI/167
MAHASEN EKSATH MARANADHARA  SAMITHIYA LOKAHETTIGAMA, PAHALA GIRIBAWA. 6/3/1/GIRI/166
SUHADA  SUBHASADHAKA SAMITHIYA ORUGALA, RA.WA.IW.TRACK 1,SALIYA ASHOKAPURA. 6/3/1/GIRI/165
THIMBIRIPOKUNA AWAMANGALYADHARA SAMITHIYA RA.WA.IW,TRACK 1,SALIYA ASHOKAPURA. 6/3/1/GIRI/164
MAHASEN WEDIHITI SAMITHIYA PALUGAMA,THAMBUTTHA 6/3/1/GIRI/163
PARTHANA SWASHAKTHI SAMITHIYA PRADESHIYA LEKAM KARYALAYA,GIRIBAWA. 6/3/1/GIRI/162
MIHIDU  WEDIHITI SAMITHIYA WANNIKUDAWEWA,GALGAMUWA. 6/3/1/GIRI/161

News & Events

01
Apr2021
"waari sawbagya" Program 2021

"waari sawbagya" Program 2021

"waari sawbagya" Program 2021 Inauguration Ceremony of...

Citizen Charter
Scroll To Top